z naszą pomocą wykorzystaj
energię drzemiącą w naturze!
biomasafotowoltaikapompy ciepłakogeneracja gazowabiogaz

fotowoltaika

Fotowoltaika to przetwarzanie światła słonecznego na energię elektryczną czyli inaczej wytwarzanie prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego. Obecnie systemy fotowoltaiczne znajdują należne im miejsce na rynku energii zarówno z powodów ekologicznych, ekonomicznych jak i praktycznych.

Rosnące koszty wytwarzanej metodami konwencjonalnymi energii elektrycznej przyczyniają się do rozwoju rynku energetyki słonecznej w tym fotowoltaiki oraz wzrostu konkurencyjności tejże technologii poprzez stałe skracanie się średniego czasu zwrotu z inwestycji.

Podstawowy zestaw fotowoltaiczny składa się z paneli które generują energię elektryczną. Istnieją podstawowe dwa układy pracy instalacji fotowoltaicznych: „on-grid” i „off-grid”. Układ typu „on-grid” jest systemem w którym nadwyżka wyprodukowanej energii elektrycznej sprzedawana jest do sieci energetyki zawodowej. Układy typu „off-grid” są systemami typu wyspowego w których całość wyprodukowanej energii konsumowana jest w miejscu jej wytworzenia. W tym rozwiązaniu zachodzi konieczność magazynowania energii w bateriach akumulatorów.

Pobierz załącznik - ulotka PV
energy contracting generalne wykonawstwo
produkt tańsza energia elektryczna twoja instalacja fotowoltaiczna pv
umowa współpracy zapewnienia dostaw energii elektrycznej przygotowania i przeprowadzenia procesu inwestycyjnego pv
przygotowanie i prowadzenie procesu inwestycyjnego pv
oraz obsługa instalacji pv
wbb energy klient wbb energy klient
analiza techniczna i ekonomiczna wdrożenia usługi x x
zaprojektowanie x x
dostawa technologii i materiałów x x
budowa instalacji x x
eksploatacja i obsługa x x
dokonywanie napraw i przeglądów x x
finansowanie
inwestor x x
koszty eksploatacji, obsługi, napraw i przeglądów x x
w 9 krokach wykorzystajmy wspólnie ogólnie dostępne i darmowe promieniowanie słoneczne. energy contracting generalne wykonawstwo
etapy realizacji usługi orientacyjny czas realizacji usług
krok 1 zidentyfikowanie potrzeb klienta
krok 2 klient udostępnia dane o zapotrzebowaniu na energię 1 tydzień 1 tydzień
krok 3 A oszacowanie wielkości instalacji 4 tygodnie 4 tygodnie
C przekazanie danych technicznych o obiekcie [projekt budowlany]
B oszacowanie wstępne nośności powierzchni dachu
krok 4 A złożenie oferty 2 tygodnie 2 tygodnie
B przedstawienie danych o sytuacji finansowej klienta [na potrzeby finansowania inwestycji przez wbb energy] -
krok 5 negocjacje i podpisanie umowy 4 tygodnie 6 tygodni
krok 6 projektowanie 4 tygodnie 4 tygodnie
krok 7 A legalizacja 16 tygodni 16 tygodni
B uruchomienie finansowania zależne od klienta
krok 8 montaż instalacji 4 tygodnie 4 tygodnie
krok 9 uruchomienie instalacji 4 tygodnie 4 tygodnie
łącznie: 39 tygodni 41 tygodni

© 2020 WBB Energy. All rights reserved.

projekt i wykonanie: smithstudio.pl